Disclaimer

Door een afspraak te maken voor een sessie ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Patrick Scholten.

Daarbij komt: Jij hebt je akkoord verklaard met de behandelwijze coaching / hypnose / healing / therapie / reïncarnatie- & regressietherapie / breathwork / breathwork & traumarelese sessie.
Jij begrijpt dat je te alle tijden het proces kunt beginnen en beëindigen. Jij bent op de hoogte van het concept van de sessies en geeft Patrick Scholten toestemming ten behoeve van die sessie. Je kunt geen rechten ontlenen aan resultaten die voortvloeien uit de sessie.

De sessie kan volledig vertrouwelijk opgenomen worden. Vanuit het oogpunt van veiligheid en privacy zul je van te voren hiervan op de hoogte gesteld worden, zie voor verder informatie mijn privacybeleid.

Patrick Scholten zal de inhoud van de gehele sessie als vertrouwelijk behandelen.

Jij bent op de hoogte van de mogelijkheden en de beperkingen die de hierboven genoemde sessies bieden.

De inhoud van de diensten van Patrick Scholten zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch advies van een huisarts, medisch specialist of psycholoog. Het gebruik van de training/cursus, healings, webinars, workshops en coaching sessies en eventuele beslissingen die genomen worden naar aanleiding daarvan, is voor eigen verantwoordelijkheid van de klant. Patrick Scholten aanvaard geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.

De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Patrick Scholten en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder mijn toestemming.

De door Patrick Scholten verstrekte informatie en afbeeldingen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op deze website geplaatst, maar voor de juistheid en volledigheid kan niet worden ingestaan. Patrick Scholten streeft ernaar om de website constant te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds actueel is.

De informatie op deze website kan altijd zonder aankondiging worden gewijzigd. De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor het gebruik deze website. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden, zijn niet door Patrick Scholten ingericht en worden niet door Patrick Scholten gemaakt.

Patrick Scholten aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van informatie, informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of informatie van of via een website die naar een website verwijst en informatie die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst.